പുഴ

പുഴ ... പുഴ ..പുഴ .. :)
ഇവിടിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ എഴുതിക്കൂട്ടാന്‍ തോന്നണു ... 
അല്ലേല്‍ ...നേരം വെളുത്തു ഒരു കപ്പു കട്ടനടിച്ചോണ്ട്  ഇതിലെയിങ്ങനെ നടക്കാന്‍ തോന്നണു  ... നിറയെ മീനോളൊക്കെ ഉണ്ടോ ആവോ ?


No comments:

Powered by Blogger.