കുഞ്ഞിക്കാലത്തിന്റെ ഉപ്പുമാങ്ങാ രുചികള്‍ ..


കുഞ്ഞിക്കാലത്തിന്റെ ഉപ്പുമാങ്ങാ രുചികള്‍ ..

2 comments:

  1. ഉപ്പുനെല്ലിക്ക

    ReplyDelete
  2. അതെ ..നെല്ലിക്ക ,മാങ്ങാ , പൈനാപ്പിള്‍ ,കാരറ്റ്‌ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു .

    ReplyDelete

Powered by Blogger.