മല കയറും മുന്നേ ...

മുന്‍പ് മുകളില്‍ എല്ലാരും പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ..നിറയെ മഞ്ഞ പുല്ലുകളും ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളും കൊറേ തുമ്പികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ....ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ചെങ്കല്‍ കൊത്തി കൊത്തി മല മുഴുവന്‍ തുരന്നു ..ഇപ്പൊ ..അതൊരു അവശേഷിപ്പാന്

No comments:

Powered by Blogger.