മുക്കുറ്റി പൂവേ ...


2 comments:

  1. ഈ കിഴുകാനെല്ലി എന്തിനോ മരുന്നല്ലെ..? എന്തിനാ..?

    ReplyDelete
  2. ഇത് കീഴാര്‍നെല്ലി അല്ല ..മുക്കുറ്റി ആണ് .കീഴാര്‍നെല്ലി പ്രമേഹത്തിനുള്ള മരുന്നുആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് .

    ReplyDelete

Powered by Blogger.